لیست صفحات

حسن بهادری، طراح ارشد نورپردازی

او مدرک لیسانس خود را در مهندسی الکترونیک و مدرک کارشناسی ارشد را در طراحی نورپردازی های معماری از دانشگاه Hochschule Wismar آلمان گرفت. ادغام این دو رشته اصلی به او اجازه داد تا تبدیل ایده های مفهومی طراحی به داده های فنی مورد نیاز برای اجرای پروژه، به آسانی انجام پذیرد. او به مدت 24 سال به هنر "طراحی نورپردازی معماری" پرداخته و در دو دهه گذشته بیش از 6800 پروژه طراحی ارائه کرده است. برخی از جوایز و دستاوردهای او به شرح زیر است:

 • عضو انجمن های معتبر نورپردازی بین المللی جهان: IALD (ایالات متحده آمریکا) و AALD (آسیا)
 • بنیانگذار و عضو انجمن روشنایی و نورپردازی حرفه ای ایران:ILDA
 • برنده: بهترین طراحی نورپردازی نمای خارجی جهان (High Budget) 2019 توسط Awards[d]arc
 • کاندید: بهترین طراحی نورپردازی Landscapeدر جهان (Low budget) 2021 توسط Awards[d]arc
 • کاندید: بهترین طراحی نورپردازی خارجی جهان (Low budget) 2021 توسط Awards[d]arc
 • کاندید: بهترین طراحی نورپردازی داخلی جهان (Low budget) 2021 توسط Awards[d]arc
 • کاندید: بهترین طراحی نور جهان برای چهار سال متوالی 2015-2018 توسط Awards[d]arc
 • مقام چهارم جهان در طراحی نورپردازی منظر در سال 2018 توسط Awards[d]arc
 • برنده: مقام اول آسیا در طراحی نور در سال 2018 (Asia Excellent Awards)
 • کاندید: بهترین طراحی نور جهان در بخش هتل و رستوران در سال 2017 توسط LIGHTING DESIGN AWARDS
 • کاندید: بهترین طراحی نور خاورمیانه در سه سال متوالی 2015-2017 توسط Light Middle East Awards
 • برنده: مقام اول خاورمیانه در مسابقه نورپردازی در سال 2016 توسط LUX Middle East Awards
 • طراح برگزیده خاورمیانه در سال 2008 توسط MELDA و دارنده نشان Highly Commended
 • بنیانگذار و عضو انجمن "من و طبیعت". در این انجمن با هدف فرهنگ سازی بیشتر، هر هفته روزهای چهارشنبه، ساعت 16 الی 17، پاکسازی داوطلبانه زباله در اماکن عمومی و شهری انجام می شود.

توضیحات مختصری از زبان مهندس بهادری

"به اعتقاد من باید از جایی شروع کرد و بهتر است به جای انتقاد، از خودمان شروع کنیم. من معتقدم فرهنگ سازی به درستی اتفاق نمی افتد مگر اینکه همه ما عادت های بد خود را تغییر دهیم. در این راستا، من و همکارانم هفته ای یک ساعت، کار را کنار می گذاریم و آن یک ساعت را به پاکسازی محیط اطرافمان اختصاص می دهیم. حرکتی که می‌توان آن را فرهنگ سازی نامید، زیرا ما آن را مدیون طبیعت هستیم، طبیعتی که فقط از آن استفاده کرده ایم و متاسفانه اکنون حال خوبی ندارد."

وب سایت من و طبیعت

من و طبیعت