لیست صفحات

فعالیت های حرفه ای نورپردازی من

Lighting

پروژه طراحی نورپردازی
6894

Done Lighting projects

پروژه های انجام شده نورپردازی
976

Lighting Products Design

طراحی محصولات نورپردازی
88

Awards

جوایز و افتخارات
18

برخی پروژه های اجرایی من

من و طبیعت

 

حسن بهادری

طراح ارشد نورپردازی

ایده پردازان نور، همکاران و ابزار خداوند در آفرینش زیبایی هستند.

آنها وظیفه دارند تا زشتیها را پوشانده و زیبایها را در تاریکی شب نمایان سازند.

باور دارم که در کنار تخصص  دانش فنی  و تجربه، بخش  اعظم  در آفرینش  یک طراحی  خلاقانه،  الهام  است؛ وحی در خلق  زیبایی .

الهام چیزی نیست  که  بتوان آن در کلاسی آموزش دید، آن را کپی کرد و یا در کتابی یافت .

چنان که نمی توان با یادگیری در بالاترین  سطح در رشته  ادبیات، شاعر شد.

جوایز و افتخارات من